Zateplení fasád

Tisk

Zateplení fasád (budov) se naše firma zabývá od samého vzniku jako pokračovatel dlouhodobé tradice zateplování u SBD LIAZ. Po roce 1990 se postupně omezilo použití lamelových systémů a provětrávaných fasád a přešlo se na systémy kontaktní zejména pro jejich široké možnosti architektonického ztvárnění fasád a ochranu budov před CO2. Na trhu se postupně objevila celá řada systémů pro zateplení fasád, nejprve zahraničních, později i tuzemských. Po odzkoušení řady z nich jsme se přiklonili jednoznačně ke kvalitě, t.zn. k německému systému STO a rakouskému systému BAUMIT. Vzhledem k dlouhodobé specializaci na tyto práce máme oprávnění na celou řadu dalších systémů, ať již domácích či zahraničních. Pravda je, že se jednotlivé zateplovací systémy od sebe na první pohled nijak výrazně neliší, rozdíly jsou však v jednotlivých recepturách, v kvalitě použitých surovin a v prostředcích věnovaných na vývoj a výzkum. Při dodržení technologické kázně při jejich zpracování se pak výsledný rozdíl projeví v kvalitě a životnosti provedeného díla a tím i celkové spokojenosti zákazníka, což je našim hlavním cílem. V případě Vašeho zájmu Vám provedeme zateplení fasády v jakémkoliv barevném provedení dle Vašeho přání.

Sanace budov

Současně se zateplením fasád čili obvodového pláště zejména budov panelových, na které se specializujeme, provádíme rovněž dokotvení obvodového pláště a sanaci betonových konstrukcí včetně ošetření výztuže a následné reprofilace chybějícího betonu. Před vlastní sanací provádíme očištění stávajících betonových konstrukcí a výztuže otryskáním vysokotlakým zařízením Falch, které díky možnosti přisávání písku dokáže naprosto dokonale očistit zkorodovanou výztuž tak, že je možné nanést kvalitní reprofilační hmoty bez rizika jejich následné destrukce. K vlastní reprofilaci i celkové sanaci používáme výhradně špičkové materiály, zejména pak Sto-Cretec.

Komplexnost při zateplení fasád budov

V současné době pak již při provádění sanací a zateplování fasád provádíme na balkonech a lodžiích po předchozí hydroizolaci nové mrazuvzdorné dlažby. Dále vyrábíme a osazujeme nová balkonová zábradlí ocelová s úpravou pozink, anebo hliníková, s výplní dle přání zákazníka. Zajišťujeme rekonstrukci a zateplení střešního souvrství, výměnu výplní otvorů a meziokenních vložek a opravu souvisejících konstrukcí na objektu tak, aby po skončení prací byl obvodový plášť celého objektu ve všech detailech včetně střechy opravený a sloužil jeho vlastníkovi řadu let k plné spokojenosti a nevyžadoval žádné dodatečné úpravy. Na takto zrekonstruovaný objekt poskytujeme standardně pětiletou záruku. Na zvláštní přání provedeme rovněž zasklení lodžií systémem OPTIMI. U všech citovaných konstrukcí se snažíme volit materiály kvalitní, pokud možno bezúdržbové.

Kvalita zateplení budovy

Vzhledem k tomu, že naše firma od samého vzniku klade důraz na kvalitu, máme od roku 2002 zaveden systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. Držení tohoto certifikátu nás zavazuje k přísnému dodržování technologické kázně a kvality provedené práce. Tuto skutečnost máme doloženu i řadou nezávislých inspekčních certifikátů. V únoru 2009 době jsme tento systém rozšířili o normu životního prostředí ČSN ISO 14001:2004 a normu bezpečnosti práce ČSN OHSAS 18001:2007. Tím se nám podařilo zavést kompletní Integrovaný systém managementu.